Avotinas un Cupika Juridiskais birojs
juristu konsultacija

Juridiskie pakalpojumi

 • Konsultācijas
 • Līgumu, dokumentu sagatavoša
 • Pārstāvība tiesās
 • Prasības pieteikumu sagatavošana
 • MAKSĀTNESPĒJAS LIETAS
  • Maksātnespējas pieteikuma (fiziskas vai juridiskas personas) sagatavošana iesniegšanai tiesā
  • Kreditoru prasījumu sagatavošana administratoram
  • Iebildumu un sūdzību sagatavošana
  • u.c.
 • Laulības šķiršanas lietas
  • Pieteikuma sagatavošana par laulības šķiršanu
  • Saskarsmes tiesību noteikšana
  • Uzturlīdzekļu noteikšana
  • Ikdienas aizgādības noteikšana
  • Mantas sadale
  • Vienošanās sagatavošana iesniegšanai notāram
  • Paskaidrojumu sagatavošana tiesai
  • u.c.
 • Uzturlīdzekļu piedziņa
 • Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem
  • Pārdošana
  • Dāvināšana
  • Strīdu jautājumu risināšana
  • Servitūtu līgumu noslēgšana
  • Īres, nomas līgumu noslēgšana
  • u.c.
 • Uzņēmumu dibināšana, izmaiņas komercreģistrā
 • Parādu, zaudējumu piedziņa
  • Prasības pieteikumu sagatavošana
  • Nolēmumu izpildes jautājumi
  • u.c.
 • Darba tiesības