Avotinas un Cupika Juridiskais birojs
juristu konsultacija

Par mums

Ivanda Avotiņa juriste

SIA “Avotiņas un Cupika juridiskais birojs” ir dibināts 2006.gadā ar mērķi sniegt juridiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Birojs piedāvā klientiem juridiskās konsultācijas, līgumu, dokumentu sagatavošanu, kā arī pārstāvību tiesās, pieteikumu sagatavošanu.

Birojam ir liela pieredze maksātnespējas jautājumos. Biroja partnere, Ivanda Avotiņa, ir sertificēta maksātnespējas procesa administratore kopš 2003.gada aprīļa, ir administrējusi vairāk kā 150 fizisko un juridisko personu maksātnespēju procesus, lasa lekcijas maksātnespējas procesa administratoriem un ir viena no labākajiem maksātnespējas speciālistiem Latvijā.

Ivanda Avotiņa ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 2004.gadā, 2011.gadā iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē civiltiesību specializācijā šajā universitātē.

Ivandai Avotiņai ir maģistra grāds finanšu ekonomikā, absolvējot Banku augstskolu (bakalaurs) un Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti (maģistrs).

Birojs praktizē civiltiesību jomā.

Konsultējam darījumos ar nekustamajiem īpašumiem – pārdošana, dāvināšana, strīdu jautājumu risināšana, servitūtu līgumu noslēgšana, u.c.

Birojam ir liela pieredze laulību šķiršanas jautājumos. Sagatavojam vienošanos, iesniegšanai notāram laulības šķiršanai.

Konsultējam parādu piedziņas, kā arī nolēmumu izpildes jautājumos, komercdarbības jautājumos, kas sevī ietver jaunu uzņēmumu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju.

Sagatavojam visa veida līgumus (pirkuma, īres, servitūta, dāvinājuma u.c.). Konsultējam klientus kredītu jautājumos.

Juridiskos pakalpojumus sniedzam klientiem latviešu un krievu valodā.

Konfidencialitāti garantējam.